Isotherm ASU hemlighet

.
Värmebölja

I den värmebölja vi haft nu så har vår kyl hålla lite för hög temperatur. I förra båten RB111 Cavella så hade vi ett Egetbyggt kylskåp med kylmagasinet i taket. Samma där under varma sommardagar så vart det lite för varmt i skåpet.

Kylen är en Isotherm ASU 3201

Efter tips från Thermoprodukter så kan man faktiskt ändra temperaturen med +3° eller -3° trots att kylaggregatet går på auto.

Hur gör man då?

Jo, på kompressorns svarta del finns en påjackad elektronikdel som i sin tur styr fläkt och kompressor och i den finns själva ASU intelligensen. Men också en dip-switch som kan ändra temperaturen.

Man börjar med att stänga av kylen och ta ur säkringen sedan tar man bort kablarna från boxen. Om den som installerat varit yrkesmässig så är det en svart och röd kabel överst från matning elpanel och eller säkring. Svart är plus och röd är minus. ANNARS MÄRK KABLARNA!

Därunder sitter klarna till fläkten om den är luftkyld. Sedan finns två modularjack. En smal och en bred- Dessa går inte att förväxla. Drag försiktigt ut boxen och vicka lite samtidigt.

Inne i boxen kan man sedan se dip-switchen och det går att ändra utan att ta i sär boxen med en liten krok och mejsel.

Men enklast är att ta isär boxen. Fyra skruvar.

Inställningarna är så här

Inställningar av switch för Isotherm ASU Temperaturläge.

DipSw. 2 3 4
+3° On Off Off
Normal Off On Off
-3° Off Off On

Så det som skall ändras från Normal enligt tabellen för att få -3° är: 3;an Off och 4;an On

RÖR INGA ANDRA SWITCHAR! Detta är helt UPA men fungerar på nuvarande och förra kylen. 

Så efter ändring ser det ut så här

Skruva i hop boxen och återmontera den på kompressorns svarta del. Passa med försiktighet in alla stift mot varandra. Det finns en förskjutning i stiften så det skall inte bli fel.

Vicka och tryck försiktigt så att alla sitt kommer i kontakt. Återmontera därefter kablarna. Först den stora modularkontakten därefter den lilla. Sedan röd och svart till fläkten. Röd = + och Svart = -. Sist kopplar du in Plus och minus från matning/säkring.

Dubbelkolla att alla kablar sitter rätt!

Sätt till baks säkringen och starta kylen i Auto-läge.

Klart!

Nu bör din kyl jobba mot en temperatur som är -3° mot tidigare. Givetvis mot en högre strömförbrukning!